Around the World

15-sto minutowa etiuda pt.:”Around the world” (scenariusz i reżyseria Jerzy Mecwaldowski) podczas której iluzjonista prowadzi widzów przez różne kraje świata. Efekty iluzjonistyczne, muzyczne jak również elementy stroju artysty charakteryzują przywary narodowe odwiedzanych krajów.